top of page

New York Polish Film Festival 2022 starting soon in-person and online

Updated: May 21, 2022

Wkrótce rusza kolejna edycja New York Polish Film Festival


Art has the power to build contexts and the art of cinema in particular has the ability to display the complexities of human struggle. Every year since 2005, New York Polish Film Festival encourages the discussion about the ideas that shape our tangible, everyday reality. The 17th edition of the NYPFF in particular has been designed to highlight historic and cultural ties between the countries in the Eastern and Central Europe and to show the solidarity to Ukrainian filmmakers and their nation.


This year’s edition will showcase seven films at the Scandinavia House (June 3-5, 2022, 58 Park Ave, New York, NY 10016). The films will be also available at dedicated online streaming platform (June 7-28, 2022).


The program opens with the Reflection (Ukraine, 2021) directed by Valentyn Vasyanovych. The film centers on Ukrainian surgeon Serhiy, who is captured by the Russian military forces in the conflict zone in Eastern Ukraine, and while in captivity, he is exposed to horrifying scenes of humiliation, violence and indifference toward human life. In addition to providing a historical context to current conflict in the Ukraine, NYPFF’s screenings will present the newest productions of well-established Polish film directors like Kinga Dębska (Zupa nic and documentary Actress) or Jan P. Matuszyński (Leave no Traces), as well as new voices like Anna Kokoszka – Romer (documentary Polanski, Horowitz). The program includes also a special screening of Mr. Jones directed by Agnieszka Holland.


The 17th edition of NYPFF keeps the culture of dialogue alive. These are the qualities the world needs right now the most.


For more information and tickets visit https://www.nypff.com/


 

Sztuka ma siłę budowania kontekstów, a sztuka filmowa w szczególności daje wgląd w kompleksowość ludzkiej natury. Nieprzerwanie od 2005 roku, New York Polish Film Festival wyznacza pole do dyskusji na temat idei, które kształtują naszą codzienność. Program siedemnastej edycji festiwalu powstał z intencją nakreślenia historycznych i kulturowych więzi łączących kraje w środkowej i wschodniej Europie. Wybór filmów ma również podkreślać solidarność z ukraińskimi twórcami kina oraz wartościami, które chcą komunikować światu.


Na tegoroczną odsłonę NYPFF składać się będzie siedem seansów, które obędą się w przestrzeniach Scandinavia House (3-5 czerwca, 2022, 58 Park Ave, New York, NY 10016). Filmy będą dostępne także na dedykowanej platformie streamingowej w okresie między 7 a 28 czerwca 2022 roku.


Festiwal otworzy obraz Reflection (Ukraina, 2021) w reżyserii Valentyna Vasyanovycha. Film koncentruje się na losach ukraińskiego chirurga Serhiy’a, który zostaje schwytany przez rosyjskie siły zbrojne w strefie konfliktu we wschodniej Ukrainie. W niewoli, jest wystawiony na przerażające sceny upokorzenia, przemocy i obojętności wobec ludzkiego życia. Poza przywołaniem historycznego kontekstu dla bieżącego konfliktu na Ukrainie, program NYPFF będzie okazją do zapoznana się z najnowszymi produkcjami uznanych polskich reżyserów takich, jak Kinga Dębska (Zupa nic oraz dokument Aktorka) oraz Jan P. Matuszyński (Żeby nie było śladów). Nie zabraknie także debiutanckiego głosu w postaci dokumentu Polański, Horowitz w reżyserii Anny Kokoszka-Romer. Ważnym punktem festiwalu będzie również specjalny pokaz Mr. Jones w reżyserii Agnieszki Holland.


Siedemnasta edycja New York Polish Film Festival to nie tylko święto kina. Swoją obecnością, festiwal podtrzymuje tradycję kultury dialogu i swobodnej wymiany myśli.


Szczegółowe informacje oraz bilety dostępne na https://www.nypff.com/

351 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page