top of page

Happy New Year!

Ach co za rok za nami! Historia znowu pogroziła nam palcem. Uświadomiła, jak nic nie jest dane na zawsze. Jak kruche są nasze prawa, bezpieczeństwo, zdrowie i relacje z najbliższymi.


Po dwuletniej pandemii Nowy Jork przebiera szybko nogami aby sprostać nowym wyzwaniom.

My też!

Projekt Bobkowski, który unosił nas wśród dziejącej się na naszych oczach historii,

nasz desperacki krok aby pandemia nie odcięła nas od widzów, udał się.

Przekroczyliśmy 25 tysięcy odsłon. Udział wzięło niemal 400 osób.

Nasz blog zachęca do czytania ponad dwa lata.! Dziękujemy! Czytającym i piszącym!

To już spora grupa!

Szykujemy się teraz na spotkania z żywym widzem, z nowymi propozycjami.


Trzymamy kciuki za nowy 2023 rok!

Bądźmy dzielni, optymistyczni, miejmy otwarte oczy, spotykajmy się z mądrymi ludźmi!
Ah, what a year behind us! History has wagged its finger at us again. It made us realize that nothing is given forever. It showed us how fragile our rights, safety, health and relationships with our loved ones are.


After the two-year pandemic New York is moving quickly to meet new challenges.

We are too!

Bobkowski Project, which has carried us among the history happening in front of our eyes, our desperate step so that the pandemic does not cut us off from the viewers,

all that went well. We have exceeded 25,000 views. Nearly 400 people took part.

Our blog has been encouraging reading for over two years! Thank you! Readers and writers! That's quite a group!

We are now preparing for meetings with a live viewer, with new proposals.


We keep our fingers crossed for the new year 2023!

Let's be brave, optimistic, let's keep our eyes open, let's meet wise people!


Translated by Magdalena Moszczyńska-Pętkowska


137 views0 comments

Recent Posts

See All

Sunday

コメント


bottom of page