top of page

Tecendo a manhã

Updated: Jul 2
Lato za rogiem. Już pali słońce – w Białymstoku termometr odnotował 34°C, w Houston 38°, w Nowym Jorku 32°… Wojna trwa i będzie jeszcze długo trwać. Przyda się moment zapomnienia o troskach. Przyda się przypomnienie, że gdzieś właśnie rozkwitają akacje. Niedługo błysną pierwsze świetliki. Dojrzewają czereśnie. Budzi się nowy dzień.
João Cabral de Melo NetoTKANIE PORANKA


Jeden kogut sam nie uplecie poranka:

zawsze potrzebuje głosu innych.

Koguta, co podchwyci zaśpiew, który on –

i poda drugiemu; innego koguta,

co podchwyci zaśpiew od koguta przed nim

i poda innemu; i innych kogutów

które z wieloma innymi skrzyżują

nitki słoneczne swoich kogucich pień,

aby poranek, pajęczyna przejrzysta,

splatał się między wszystkimi kogutami.


2.

I stawał się siecią, pomiędzy wszystkimi,

wznosił jak namiot, gdzie wejść mogą wszyscy,

rozwijał się dla wszystkich w baldachim

(poranek), który szybuje wolny i lekki.

Poranek, baldachim z tkaniny tak ulotnej,

że, tkany, wznosi się sam: oddech światła.

Tłum. z portugalskiego Grażyna Drabik

TECENDO A MANHÃ


Um galo sozinho não tece uma manhã:

ele precisará sempre de outros galos.

De um que apanhe esse grito que ele

e o lance a outro; de um outro galo

que apanhe o grito que um galo antes

e o lance a outro; e de outros galos

que com muitos outros galos se cruzem

os fios de sol de seus gritos de galo,

para que a manhã, desde uma teia ténue,

se vá tecendo entre todos os galos.


2.

E se encorporando em tela, entre todos,

se erguendo tenda, que entrem todos,

se entretendendo para todos, no tôldo

(a manhã) que plana livre de armação.

A manhã, toldo de um tecido tão aéreo

que, tecido, se eleva por si: luz balão.

WEAVING THE MORNING


One rooster does not weave a morning, he will always need the other roosters, one to pick up the shout that he and toss it to another, another rooster to pick up the shout that a rooster before him and toss it to another, and other roosters with many other roosters to criss-cross the sub-threads of their rooster-shouts so that the morning, starting from a frail cobweb, may go on being woven, among all the roosters.


2.

And growing larger, becoming cloth, pitching itself a tent where they all may enter, inter-unfurling itself for them all, in the tent (the morning), which soar free of ties and ropes – the morning, tent of a weave so light that, woven, it lifts itself through itself: balloon light.


Translated by Galway Kinnell


 

João Cabral de Melo Neto (1920 - 1994) – urodził się w Recife, stolicy Pernambuco, rozległego północno-wschodniego regionu Brazylii o skomplikowanej historii wielkich bogactw (dawne plantacje cukrowe) i wielkiej biedy. João Cabral opuścił Recife w młodości i jako dyplomata mieszkał przez wiele lat w Hiszpanii, Anglii, Szwajcarii i Portugali, pod koniec życia osiadając w Rio de Janeiro. Jego poezja przywołuje echa wiejskiego życia i kontrasty sertão: ziemia wypalona słońcem na czerwoną glinę, ciężka codzienna praca, bezkres bezchmurnego nieba, bezkres szmaragdowego morza. Jego poezja jest surowa. ‘Naturalna’ jak ludowa muzyka. W dialogu z malarstwem Joan Miró. Pełna cierpienia, tajemnic i zachwytów.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page