top of page
plakat-Recovered copy.jpg

Slowami autora:

Dramat ten oparty jest o fakty z życia Hanki Ordonówny; wykorzystuje piosenki, które śpiewała.
Jest to zarazem tekst literacki, a więc przysługują mu prawa „licentia poetica”.


Kazimierz Braun, Buffalo – Warszawa 2010

Postaci:

HANKA ORDONÓWNA, zwana Ordonką – Krystyna Tyszkiewicz
ZOFIA BAJKOWSKA, zwana Bajkosią – Iza Laskowska

Hanka Ordonówna, właściwie Maria Pietrasińska (1902-1950). Był tancerką, piosenkarką, aktorką. Urodzona w Warszawie, pochodziła z biednej rodziny; jej ojciec był kolejarzem. W latach 1908-1914 była uczennicą Szkoły Baletowej przy Teatrze Wielkim w Warszawie, gdzie w 1915 r. debiutowała w corps de ballet. W 1916 r. zaczęła występować w kabaretach Warszawy oraz Lublina, Krakowa i Wilna. W 1924 r. występując w warszawskim kabarecie „Qui Pro Quo” związała się z Fryderykiem Jarossym, Węgrem z pochodzenia, aktorem i reżyserem. Dopomógł jej w karierze. Wizyty, a następnie występy w Paryżu oraz w Berlinie i Wiedniu, a później również w USA, ugruntowały jej pozycję jako najwybitniejszej polskiej śpiewaczki estradowej. W 1931 r. wyszła za mąż za hrabiego Michała Tyszkiewicza, dyplomatę. Od 1932 r. występowała również w widowiskach dramatycznych, m.in. jako partnerka i pod batutą reżyserską Juliusza Osterwy. Dawała liczne recitale piosenkarskie na estradzie i w radio, występowała w filmach, nagrała dziesiątki płyt. W latach wojny była więziona najpierw przez Niemców w Warszawie (na przełomie 1939/1940), a potem przez Sowietów w Moskwie (w lecie 1940), gdzie pojechała starać się o uwolnienie swego męża, wcześniej aresztowanego przez NKWD. Skazana na 8 lat za „szpiegostwo”, została zesłana do łagru w Uzbekistanie. Wydostała się z niego w wyniku tzw. „amnestii” na jesieni w 1941 r. i podążyła do wojska tworzonego przez gen. Władysława Andersa. Poświęciła się opiece nad polskimi uchodźcami, m.in. uratowała kilkaset polskich dzieci, przewożąc je ze Związku Sowieckiego do Indii. W 1943 r. znalazła się na Bliskim Wschodzie, lecząc gruźlicę, na którą chorowała już przed wojną, a pogorszyły ją więzienia i łagier. Mimo to występowała niestrudzenie dla widowni żołnierskiej i cywilnej. Po zakończeniu wojny zamieszkała w Bejrucie, gdzie jej mąż był konsulem RP, do czasu wyrzucenia go z tego stanowiska przez warszawski reżim komunistyczny. Malowała, napisała liczne wiersze oraz książkę wspomnieniową, Tułacze dzieci. Zmarła na gruźlicę w 1950 r. w Bejrucie. 

Zofia Bajkowska (1881-1972), zwana w środowisku teatralnym „Bajkosią” (Bajkowska + Zosia = Bajkosia), była aktorką, poetką, autorką licznych tekstów piosenek. Urodziła się i wychowała w Warszawie. W czasie I wojny światowej i w czasie Wojny Polsko-Bolszewickiej, uczestniczyła w organizowaniu zespołów teatralnych grających dla wojska i sama w nich występowała. W latach międzywojennych jej piosenki wykonywane były w warszawskich kabaretach, m. in. przez Hankę Ordonównę. Publikowała wiersze i grała w filmach. W czasie II wojny światowej pozostała w Warszawie i wstąpiła do AK. Była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim. Ranna, przeżyła i dostała się do obozu jenieckiego w Oberlangen. Stamtąd przyjechała do Anglii. Zamieszkała w Londynie imając się różnych zajęć. Potem przeniosła się do Glasgow. Stamtąd pojechała do Bejrutu, aby pielęgnować Hankę Ordonównę, a gdy ta umarła, wróciła do Szkocji. Umarła w samotności.

kazimierz braun

Autor
Kazimierz Braun

KRZYSZTOF Vened Szwaja

Reżyseria i adaptacja Krzysztof Vened Szwaja

Krystyna Tyszkiewicz Ordonka

Ordonka
Krystyna Tyszkiewicz

Iza Laskowska Bajkosia

Bajkosia
Iza Laskowska

Pablo Zinger kierownictwo muzyczne akompamiament

Kierownictwo muzyczne i akompaniament
Pablo Zinger

olga szulc kostiumy i scenografia

Scenografia, kostiumy i multimedia
Olga Szulc

Światło i dźwięk
Patryk Laskowski, Zbyszek Laskowski

PIOSENKI HANKI ORDONÓWNY WYKORZYSTANE W SZTUCE:

Miłość ci wszystko wybaczy...  
muzyka – Henryk Wars, słowa – Julian Tuwim

Przybyli ułani pod okienko...  
muzyka i słowa – nieustalone

Ja chcę tak naprawdę...
muzyka – nieustalona, słowa – Michał Tyszkiewicz
Na pierwszy znak
muzyka – Henryk Wars, słowa – Julian Tuwim
Córka kata
ballada starofrancuska, muzyka i słowa – nieustalone
Uliczka w Barcelonie
muzyka – nieustalona, słowa – Michał Tyszkiewicz
Święty Antoni... 
muzyka – Henryk Wars, słowa – Artur Maria Swinarski
To przecież nic  
muzyka i słowa – Antoni Żuliński
Błękitny Ekspres
muzyka i słowa nieustalone
Trudno muzyka
Tadeusz Müller, słowa – Emanuel Schlechter
Szczęście raz się uśmiecha
muzyka – Henryk Wars, słowa – Emanuel Schlechter
Ja śpiewam piosenki
muzyka – nieustalona, słowa – Julian Tuwim
Aż dojdziemy
muzyka i słowa – Hanka Ordonówna

Nota reżysera:


Pozycja reżysera w teatrze jest najmniej twórcza, ale najbardziej autorytatywna, bo to on ustala koncept przedstawienia, organizuje proces prób i do reżysera zawsze należy ostatnie słowo. Ale to autor sztuki, aktorzy i designerzy są niekwestionowanymi twórcami przedstawienia. Nie mówię tego, aby pomniejszyć własne zasługi. Reżyser jest nieodzowny w teatrze, bez niego trudno jest zrobić dobre przedstawienie. Kolektyw teatralny, zespół, pracuje dobrze tylko pod jego przewodnictwem, bo on ich naprowadza tak aby ich praca pasowała do całości przedstawienia, integralnie spójnego. W innym razie, jak by nie było reżysera, byłby to zlepek często niepasujących do siebie elementów i części.  Jednak co reżyser specyficznie robi? Ktoś może zapytać. Przyjrzyjmy się temu, w takim razie. 
Wiemy, że autor stworzył sztukę, chociaż tylko na papierze, jednak wszystko już tam jest: koncept, wizja, i słowa przedstawienia. Trzeba to tylko zrealizować na scenie. A to robi zespół teatralny pod kierownictwem reżysera. 
Moim pomysłem, czy sposobem na reżyserię jest zrealizowanie sztuki wiernie - tak jak ją autor napisał. A więc nie zmieniam słów, nie przerabiam charakterów postaci, i nie przenoszę akcji w inny okres historyczny, tak jak to teraz jest w postmodernistycznej modzie. Uważam takie zabiegi za trawestacje sztuki. A więc sobie jako reżyser na to nie pozwalam, z zasady, że autor wie lepiej. Właściwie, nie zmieniam nic, a tylko staram się zrealizować sztukę tak jak jest napisana.
Niemniej muszę się przyznać, że skróciłem tekst „Powrotu Ordonki” przynajmniej o jedną czwartą. To nie to, że mi się coś tam nie podobało, a tylko dlatego, że było za dużo materiału, aby to wszystko zmieścić w półtora godzinnym przedstawieniu. Więcej byłoby ponad nasze siły i możliwości, przynajmniej na razie. Mam nadzieje, że autor, Kazimierz Braun wybaczy mi skrócenie jego sztuki. Zresztą, dał mi przyzwolenie, ale na ile to nie powiedział.
Niemniej polecam państwu przeczytanie sztuki „Powrót Ordonki” w wersji nie skróconej, są tam poboczne wątki i eksploracja charakterów sławnych postaci historycznych okresu międzywojennego, a również ich losy emigracyjne w czasach stalinowskich, co dla mnie jest piekielnie ciekawe, bo jest napisane bez socjalistycznej cenzury, na której się wychowałem.

 
Krzysztof Vened Szwaja, Los Angeles, marzec 2023

Specjalne podziękowania:

Grażyna Drabik, Małgorzata Dymkowska, Julia Janowska, Paulina Kusiak-Daigle, Magdalena Moszczyńska-Pętkowska, Anna Raj, Bolek Ryziński, Mariola Sosnowska, Uta Szczerba, Piotr Szulc, Danusia Świątek, Leszek Tyburczy, Bożena Witowicz.

pasek copy.jpg

BERGAMUTY ISLANDS

Jan Brzechwa

1.jpg

Brzechwa taught and played in the past and plays now.

Please check personally that we are not bragging!

"Bergamuty Islands" is a poetry and music show according to

Jan Brzechwa’s poem.

The performance is for audience in every age.

The world of animals, objects and people are intertwined in a carousel of "strange" and surprising situations. Will the crane marry a heron, should the frog be dry, is tripe with oil and eggs a delicacy of a hen,

is a weird duck a weirdo and will Katarzyna come out of a cold?

We will try to answer such questions with the greatest accuracy and with flying colors.

Adopted and directed  by Izabella Laskowska;

Music: Jakub Polaczyk;

Music assistance: Zuza Ducka;

Costumes and hats: Uta Szczerba; 

Stage Design: Zbyszek Laskowski;

Cast: Zuza Ducka, Justyna Giermola, Kasia Glinka, Iza Laskowska,

         Gosia Staniszewska, Bartek Szymański, Andrzej Walczak, Weronika Woźniak;

Piano: Jakub Polaczyk;

Sound: Patrick Laskowski;

Photos: Józef Pacia, Ewa Cannon, Ania Fedisz.

Project partner: the Consulate General of the Republic of Poland in New York;

Project sponsors: The Kościuszko Foundation, PSFCU;

Media sponsors of the project: Dobra Szkoła NY, Radio 910 AM, Nowy Dziennik.

THE CHEATING FLEA

Jan Brzechwa

Colorful and graceful adventures of the Cheating Flea.

The flea tries her "vile" tricks in various situations. Everyone is

fooled by them.

But, .... up to a point! Will Flea be punished for her combinations?

Will she go to jail for her "scams"?

You will find the answer in our performance.

Children, invite your parents to the theatre!

Text adaptation, directed by: Izabella Laskowska;

Cheating Flea: Zuza Ducka;

Narration: Iza Laskowska, Weronika Woźniak;

Light: Zbyszek Laskowski;

Photos: Józef Pacia;

Sound: Patryk Laskowski;

Music: Waldemar Wiśniewski;

Stage Design: Sara Wechsler, Zbyszek Laskowski;

Costumes: Basia Malinowska, Uta Szczerba.

Project partner: the Consulate General of the Republic of Poland in New York;

Project sponsors: The Kościuszko Foundation, PSFCU;

Media sponsors: Dobra Szkoła NY, Radio 910 AM, Nowy Dziennik.

51165105_10156087748003733_3760934064597

JACK AND THE BEANSTALK

by Dream Tale Puppets

"Jack and the Beanstalk" is a joyous, original adaptation of the classic tale about poor Jack who went to sell his cow and came home with three magic beans. Jack's daring adventure up the huge beanstalk helps him and his

mother out of their difficult financial situation, even if his mother is a bit worried about the moral issues surrounding this unusual way to acquire wealth. The show is created in a Story and Puppet Time format where one performer provides narration and gives voices to the characters and a second performer operates hand puppets, figure puppets, and a marionette, and performs in mask.

Puppeteer: Jacek Zuzański;

Narrator: Izabella Laskowska (PL), Werownika Woźniak (ENG);

Stage Manager: Zbyszek Laskowski;

Photographer: Józef Pacia.

Honorary patronage: the Consulate General of the Republic of Poland in New York;

Sponsors: Centrala Polskich Szkół, PSFUC;

                 Polish Theatre Institute-official sponsor of Dream Tale Puppets;

Media sponsor: Dobra Szkoła NY.

JAS2_edited.jpg
bottom of page